CENNIK

EDUKACJA MUZYCZNA
zajęcia indywidualne raz w tygodniu

Zapewniam:

 • materiały do nauki, nuty
 • podkłady muzyczne (do utworów programowych, płatne na zamówienie)
 • przygotowanie do konkursów wokalnych stacjonarnych oraz online
 • możliwość uczestniczenia w koncertach oraz warsztatach muzycznych
 • przygotowanie do egzaminów wstępnych do szkół muzycznych
 • konsultacje z teorii muzyki

PIERWSZE ZAJĘCIA 100 zł, następne wg stawki:

RODZAJ ZAJĘĆGRUPA WIEKOWACZAS TRWANIACENA
WOKAL, EMISJA GŁOSU, ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE5/6 lat
7+ lat
30 minut
45 minut
50 zł
70 zł
NAUKA GRY NA INSTRUMENCIE (PIANINO, KEYBOARD, FLET POPRZECZNY, DZWONKI DIATONICZNE NACISKANE)6 lat
7+ lat
30 minut
45 minut
50 zł
70 zł
NAGRANIE AUDIO/VIDEO DO KONKURSUKAŻDA30-45 minut100 zł
NAGRANIE AUDIO DO KONKURSUKAŻDA30-45 minut80 zł
PODKŁAD MUZYCZNY NA ZAMÓWIENIEKAŻDA80-150 zł
PRÓBA ZESPOŁOWAKAŻDA60 minut20zł od osoby

WAŻNE:

 • PŁATNOŚĆ gotówką za każde zajęcia
 • ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ
  • Powiadomienie o nieobecności najpóźniej 5 godzin przed planowaną lekcją
  • W przypadku braku informacji o nieobecności w wyznaczonym czasie płatność 100% za lekcję
  • W przypadku nieobecności prowadzącego, jeśli to możliwe, ustala się termin zamienny do planowanego
 • UCZESTNICTWO W KONKURSACH I KONCERTACH JEST DOBROWOLNE
 • UDZIAŁ W KONKURSACH STACJONARNYCH – DOJAZD WE WŁASNYM ZAKRESIE
 • W PRZYPADKU DECYZJI O UCZESTNICTWIE W KONCERCIE – PRÓBY I UDZIAŁ W KONCERCIE OBOWIĄZKOWE