Cennik

EDUKACJA MUZYCZNA
W każdym wieku, na miarę możliwości i umiejętności

1. Zajęcia indywidualne

 • nauka śpiewu – prawidłowy oddech, emisja głosu, dykcja
 • nauka gry na instrumentach – fortepian, keyboard, flet poprzeczny
 • zajęcia umuzykalniające dla dzieci 3-6 (30 lub 45 min)
 • udział w koncertach i konkursach
 • przygotowanie do egzaminów wstępnych do szkół muzycznych
 • konsultacje z teorii muzyki

PIERWSZE ZAJĘCIA 80 zł, następne wg stawki:

30 min40 zł
45 min50 zł
60 min70 zł
90 min90 zł

Zajęcia 1 raz w tygodniu (płatne z góry za 4 zajęcia)

WAŻNE:

 • powiadomienie o nieobecności co najmniej 5 godzin przed planowaną lekcją
 • w przypadku braku informacji o nieobecności w wyznaczonym czasie obowiązuje płatność 100% za lekcję
 • w przypadku nieobecności wykonawcy kwota przechodzi na kolejną lekcję lub ustala się termin zamienny do planowanego
 • każdy uczeń otrzymuje materiały do nauki

GRATIS (dla uczących się cyklicznie)

 • 1 nagranie audio i 1 nagranie audio+video
 • 1 konsultacja z fizjoterapeutą

2. NAGRANIA DO KONKURSÓW ONLINE

 • nagranie jednego utworu audio – 1h – 80zł (nagranie bez mix i mastering)
 • nagranie jednego utworu audio/video w jednym ujęciu – 1h – 80 zł (obróbka gratis)